ปราโมทย์ แก้ววงษา

Mail:Pramote2008@hotmail.com

Tel 02-815-4022 , 0899-212-451 , 086-329-7251Fax 02-8155820

129 หมู่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์   สมุทรปราการ 10290

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศ เลขที่ 11/05791

โอนเงินมาที่ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ แก้ววงษา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ (ทั้ง 2 ธนาคาร)
   - ธนาคารกรุงศรี สาขาสาทร เลขที่บัญชี 397-1-16470-7
   - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางรัก เลขที่บัญชี 054-2-40389-5
**กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 02-8155820