ฮจิมินห์ชิตี้ - ดาลัค - ฮอยอัน - ดานัง - เว้ - ฮานอย - ฮาลอง

โปรแกรม 8 วัน 7 คืน (ไปเครื่อง - กลับเครื่อง)

 

 

ภาพและเล่าเรื่องโดย ปราโมทย์ แก้ววงษา 10 เมษายน ถึง 17 เมษายน 2550

คณะทัวร์คุณวิรัช คุณจารุวรรณ รวม 23 ท่าน เดินทางไปทั้งหมด 8 วัน เริ่มจากกรุงเทพฯไปโฮจิมินห์ซิตี้หรือ
ไซง่อน จากนั้นเดินทางไปยังเมืองดาลัค แล้วมาขึ้นเครื่องที่ไซง่อนไปยังเว้ นอนที่เว้ 1 คืน จากนั้นก็ไปยังเมืองดานัง
ไปเที่ยวฮอยอัน แล้วไปขึ้นเครื่องที่ดานั้งมุ่งหน้าสู่เมืองฮานอย เป็นเมืองหลวงของเวียดนามแล้วไปเที่ยวยังอ่าวที่ได้ชื่อ
ว่าสวยที่สุดของเวียดนามที่อ่าวฮาลองเบย์์ สิ้นสุดการท่องเที่ยวครั้งนี้คือวันที่ 17 เมษายน 2550 ตลอดการเดินทาง
เต็มไปด้วยความตื่นเต้นความสนุกเพลิดเพลินกับสิ่งที่ได้เห็น เชิญชมภาพพร้อมคำบรรยายต่อได้เลยครับ

เมืองดาลัส เมืองที่มีแหล่งพักผ่อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศเวียดนาม
คณะทัวร์นี่ใช้บริการของเรา 2 ครั้ั่งแล้ว
วิวเมืื่องดาลัค
TUYEN LAM LAKE
ล่องเรือสู่ TUYEN LAM LAKE ชมเกาะ ทิวสนธรรมชาติสร้างไว้สวยงาม
พระราชวัง BAO DAI 
หุุบเขาแห่งความรัก
หุบเขาแห่งความรัก
สวนดอกไม้ ของต่างชาติที่มาเพาะดอกไม้ส่งออก
รถถังของสหรัฐที่นี้เป็นจุดบัญชาการ การต่อสู้ที่สำคัญของลุงโฮ
สาธิตการลง อุโมงค์
จำลองการใช้ชีวิตและการทำงานของที่นี้
ไปสำรวจอุโมงค์กัน
อาหารที่รับประทานสมัยนั้น
1|2