เที่ยวเกาะสิมิลัน ดำน้ำทะเลลึก ดูปะการัง สวรรค์แห่งอันดามัน  4 วัน3 คืน
(เกาะ 4, เกาะ 5-6, เกาะ 7, เกาะ 8, เกาะ 9,) เพียงท่านละ 5,880 บาท


              วันที่ หนึ่ง
18.00 น.  คณะพร้อมกันที่ข้าง  อาคารชาร์เตอร์สแควร์  สาทรเหนือ(ท่านสามารถนั่งรถ
               ไฟฟ้ามาลงที่สถานีสุรศักดิ์) ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศVIP  จากกรุงเทพฯ
               มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติเกาะสิมิลัน  จังหวัดพังงา
              วันที่ สอง
06.00 น.  ถึงอุทยานแห่งชาติเขาหลัก
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก จังหวัดพังงา เดินทางไปยังสิมิลัน
               โดยเรือ Speed Boatใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที เมื่อถึงหมู่เกาะสิมิลัน
               แวะดำน้ำตื้นชมปะการังที่เกาะ 5-6 ประมาณ 40 นาที จากนั้นขึ้นรับประทานอาหาร
               เที่ยงบนเกาะ 4 ซึ่งทีหาดทรายที่ขาว สวย ละเอียด น้ำทะเลสีสวยใส นำสัมภาระเก็บ
               เข้าที่พักจากนั้นตอนบ่ายมุ่งหน้าสู่เกาะ 7ที่จุดชมปะการัง West of Edenเมื่อเสร็จสิ้น
               เดินทางกลับสู่ที่พัก ณ เกาะ 4 ทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย ซึ่งในตอน
               กลางคืน สามารถเดิน ชม ปูไก่ซึ่งหาดูได้ยากที่นี่ บนเกาะ 4
             วันที่ สาม  
8.30 น.   ออกเดินทางต่อไปยังอีกจุดที่มีปะการังสวยงามของเกาะ 7 ซึ่งเรียกว่า East of Eden
              และวนกลับมาที่จุด Morley Gardenของเกาะ 6 พักทานอาหารเที่ยงที่เกาะ 4 มีเวลา
              พักผ่อนและเก็บสัมภาระ จนกระทั่งบ่ายโมงตรง จึงออกเดินทางไปยังเกาะ 9 เพื่อชม
              ปะการัง ประมาณ 40 นาที และแวะเกาะ 8 เป็นจุดสุดท้าย เพื่อชมปะการังพักผ่อนบน
              หาดทราย หรือปีนขึ้นจุดชมวิว หินเรือใบ อันเป็นสัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน
15.00 น. ออกเดินทางกลับ ถึงท่าเรือทับละมุประมาณ 16.30 น.
17.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่อุทยาน
18.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP
             วันที่ สี่
05.00 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ              
              ไฮไลท์เด่นของทริปนี้: สิมิลันมักจะทำให้ผู้มาเยือนรู้สึกอยากจะอยู่ต่อ ซึ่งทำให้ทริป
              นี้ได้เปรียบตรงที่ได้ ค้างคืน แม้จะเพียง 1 คืน แต่ก็ได้สัมผัสสิมิลันทั้งกลางวัน
              และกลางคืน และยังได้ชมปะการังมากกว่า
อัตราบริการ ท่านละ 5,880 บาท/ท่าน (8 ท่าน ขึ้นไป) เดินทางได้ทุกวัน  
อัตราบริการนี้รวม  ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP จาก กรุงเทพฯ ค่าเรือ Speed Boat ไป-กลับ,
ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ, อาหารทุกมื้อ ของว่าง,ผลไม้ เครื่องดื่ม, อุปกรณ์ดำน้ำตื้น(Snorkeling)
เต๊นท์ที่พัก(มีทางเลือกให้พักบังกาโลว์แต่ต้องจองล่วงหน้า),ประกันอุบัติเหตุ 200,000บาท
ถ้าจำนวนไม่ครบ 8 ท่าน สามารถเดินทางได้ โดยเดินทางไปเองจากกรุงเทพฯ ไป พังงาโดย 
ท่านสามารถซื้อแพ็กเก็จจากบริษัทเรา ราคาแพ็กเก็จรวมทุกอย่างอยู่ที่ 4,100 บาท/ท่าน
หมายเหตุ  รายการนำเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสภาพอากาศ  คลื่นแรง หรือลมทะเล

กันเอง ทราเวล ได้จัดซื้อรถตู้เข้าเสริมทีมหลายคันและให้บริการ เช่า ราคาเริ่มต้นวันละ
1,500 บาท สนใจโทรจองได้ที่ 0899212451

ติดต่อสอบถาม 0899-212-451ทีมงานกันเอง ทราเวล ยินดีให้ข้อมูลการเดินทาง จัดทัวร์หมู่คณะ

กันเองทราเวล  129 หมู่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์   สมุทรปราการ 10290
Tel/Fax 028155820, 086-3297251 Tel / Line 0899-212451 Mail:Pramote2008@hotmail.com
www.kanaeng.com บริการ นำเที่ยว สัมนาในและต่างประเทศ ใบอนุญาต เลขที่ 11/0579 และมีรถตู้ให้เช่า