คณะสำรวจก่อนออกเดินทางมีการประชุม และแถลงนโยบายของการท่องเที่ยวแต่ละภาค เริ่มจากฝ่ายลาว,เวียดนาม
   และตามด้วยการท่องเที่ยวของไทย และตัวแทนบริษัททัวร์ของประเทศไทย ณ.โรงแรมอัตบือพาเลส
 
 
 
 
หลังจากประชุม และแนะนำเส้นทางที่จะไปสำรวจร่วมกัน คณะเจ้าแขวง
และส่วนราชการของไทย เวียดนาม และคณะทัวร์ไทยร่วมกันถ่ายรูปหมู่
 
 
 
 
มองจากด้านหน้าทางเข้าโรงแรมที่เราใช้ประชุม และเตรียมงานครั้งนี้
 
 
 
 
ห้องนอนของโรงแรมอัตบือพาเลส
 
 
 
 
หลังจากเดินทางออกจากโรงแรมอัตบือพาเลสได้ 5 นาที รถขอคณะเราก็มาถึงงสะพานเชกอง-อัตตะบือ
 
 
 
 
วัดหลวงเมืองใหม่ วัดเก่าแก่ที่สำคัญของ อัตบือจุดเด่นน่าชมมีหลายแห่ง
ที่สำคัญภาพเขียนจิตกรรมฝาผนังเกียวกับพุทธประวัติ
 
 
 
 
โรงเรียนสอนศาสนาใน วัดหลวงเมืองใหม่
 
 
 
 
ตลาดใหญ่ ข้างสะพาน และในตัวเมืองอัตบือ เป็นตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดในอัตบือ
คณะทัวร์ของเราซื้อเสบียงเตรียมไว้ในรถ เพราะระหว่างทางจะไม่มีร้านค้าขายอาหาร เพราะเป็นเส้นทางที่ตัดขึ้นมาใหม่
 
 
 
 
เจดีย์แห่งนี้ เจ้าหน้าที่ทางอัตบือ ได้บรรยายให้เราฟังว่าเป็นเจดีย์ที่เก็บอัฐิของพระเชตุไชยราชา
กษัตริย์องค์สำคัญของลาว ไม่ใช่อยู่ที่เวียงจันทน์ เพราะวัดแห่งนี้คือบ้านเกิดของพระไชยราชา เดิมที่นี้คือวัดหลวงเก่า
 
 
 
 
สภาพทั่วไปภายในบริเวณวัดหลวงเมืองเก่าและเป็นวัดแรกที่สร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาบรรยากาศทั่วไปยังคงเดิม
 
 
 
 
คุณสุชล จิตระกูล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักประสานราชการภูมิภาคเป็นเจ้าหน้าที่จากไทยเดินทางในครั้งนี้ด้วย
 
 
 
 
กุฏิภายในวัดหลวงเมืองเก่า
 
 
 
 
ทางมุ่งหน้าสู่แขวงกวงตุง ของเวียดนามกลาง
 
 
 
 
จะเห็นว่าเส้นถนนเป็นเส้นตัดใหม่
 
 
 
 
หลังจากนั้นไม่นาน เราก็จะเห็นความอุดมสมบูรณ์ของแขวงอัตบือ
 
 
 
 
ตลอดสองข้างทางท่านจะได้เห็นวิวที่สวยงาม
 
 
 
 
ต้นไม้ขนาดใหญ่เต็มไปหมด ตลอดระยะทางประมาณ 110 กม.
 
 
 
 
นี่คือ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของแขวงกวงตุง ในเวียดนาม ซึ่งยังไม่เรียบร้อยดีเท่าที่ควร
 
 
 
 
ภายในอาคารยังไม่มีคนใช้บริการเท่าที่ควร
 
 
 
 
หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเข้าในเขตของเวียดนาม เราจะได้พบสวนยางพาราเต็มไปหมด
 
 
 
 
เรือนกาแล ของเวียดนาม
 
 
 
 
บรรยากาศภายในของโรงแรมในกวงตุง ซึ่งทางเราจะพักที่นี่ 2 คืน
 
 
 
 
นี่คือ ด้านหน้าของโรงแรม
 
 
 
 
เช้าวันรุ่งขึ้น เราก็ได้เที่ยวสถานที่ต่างๆ ในเมืองกวงตุง
 
 
 
 
แม้ฝนตกตลาดที่นี่ก็ยังคึกคักด้วยผู้้คน และแม่ค้า
 
 
 
 
ถ้าท่านมาในเวียดนามท่านจะได้พบโบสถ์อยู่เป็นระยะ ๆ เพราะคนเวียดนาม
นับถือศาสนาคริสต์มากกว่าศาสนาพุทธ
 
 
 
 
ลักษณะของศิลปะถูกถ่ายทอดมาจากนักบวชชาวผรั่งเศศ
 
 
 
 
เป็นการออกแบบที่สวยงาม เหมือนกับไปเที่ยวที่ยุโรปเลย
 
 
 
 
บรรยากาศด้านในของโบสถ์
 
 
 
 
ข้าง ๆ โบสถ์ก็จะมีเรือนที่พัก ที่ออกแบบได้สวยงามไม่แพ้กัน
 
 
 
 
จากนั้นเราเดินทางต่อ เพื่อมาชมสะพานแขวนที่เก่าแก่ของที่นี่
 
 
 
 
ที่สะพานแห่งนี้ ไม่อนุญาติให้รถยนต์ข้าม แต่รถคู่้นี้ข้ามได้
 
 
 
 
จากนั้นเราก็ไปยังวัดพุทธ ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากที่แรก นี่คือไม้ที่ประดับภายในวัด
 
 
 
 
ซูมภาพให้ดูใกล้ ๆ อีกครั้งหนึ่ง
 
 
 
 
โรงแรมอีกแห่งหนึ่งในกวงตุง (INDOCHINE HOTEL) เป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว และดีที่สุดสำหรับที่นี่
 
 
 
 
คณะของเราได้ถ่ายรูปคู่กับคนของโรงแรม
 
 
 
 
ห้องพักของโรงแรมแห่งนี้
 
 
 
 
ร้านอาหารภายในรีสอร์ท
 
 
 
 
เรือนของชนเผ่า และเราได้ท่องเที่ยวสำรวจเส้นทางที่เมืองกวงตุง และพบผู้นำของเมืองกวงตุง แห่งนี้แล้ว
เราก็ได้แบ่งการสำรวจออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกเดินทางกลับทางอัตบือเหมือนเดิม, กลุ่มสองเดินทาง
ไปยังเมืองฮอยอัน ของดานัง และเดินทางต่อไปยังเมืองเว้ออกทางด่านลาวบาวผมร่วมเดินทางกับกลุ่มนี้
กลุ่มที่สาม ซึ่งจะต้องใช้เวลาอีก 2 คืนในเวียดนาม เดินทางไปยังเมืองยาจัง ทางใต้ของเวียดนามก่อนจะเดินทาง
กลับมายังเส้นทางที่สอง (เหมือนกลุ่มี่สอง)
 
 
 
 
นี่จะเป็นทางแยกที่จะเข้าทางเมืองฮอยอัน และถ้าตรงไปก็จะยังดานัง
 
 
 
 
เมืองฮอยอัน เป็นเมืองที่รักษาเป็นมรดกโลกที่มีชีวิต ที่คณะทัวร์ทุกคณะไม่ควรพลาด ที่จะมาเยี่ยมชม
 
 
 
 
แม่น้ำคูบอ เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ทำให้ฮอยอัน เคยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองในอดีต
 
 
 
 
และภายในจะมีวัดศาลเจ้า และบ้านเรือนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ สามารถที่จะเข้าชมได้ อยู่เป็นจำนวนมาก
 
 
 
 
โรงแรม CENTURY RIVERSIDE HOTEL เป็นโรงแรมที่ให้การต้อนรับคณะของเรา
 
 
 
 
บรรยากาศภายในโรงแรม
 
 
 
 
ห้องนอนที่นี่สะอาด และสวยงาม
 
 
 
 
รูปนี้ถ่ายจากภายในโรงแรม และถ่ายภาพไปข้างนอกห้อง
 
 
 
 
นี่คือด้านหลังของโรงแรมที่ติดกับทางแม่น้ำ
 
 
 
 
สระน้ำภายในโรงแรม หลังจากคณะสำรวจของเรารับประทางอาหารเช้าที่นี่ ก็เป็นการสิ้นสุดการสำรวจในครั้งนี้
หลังจากนั้น คณะทัวร์ของเราได้เดินทางกลับเข้าทางด่านลาวบาว มุ่งหน้าทางสุวรรณเขตของลาวและออกที่ด่าน มุกดาหาร