รถตู้ให้เช่า


เวียงจันทน์ วังเวียง
หลวงพระบาง
4 วัน 3 คืนในลาว
ท่านละ 7,900 บาท


ตัวอย่างผู้ใช้บริการเรา

รูปสถานที่ท่องเที่ยว

 

รูปประเทศเวียดนาม
ย่างกุ้ง
รูปประเทศพม่า
วงรอบแม่ฮ่องสอน
วงรอบ เชียงใหม่แม่ฮ่องสอน
 

 


รูปสถานที่ท่องเที่ยวและผู้คนใน ลาวใต้
รูปสถานที่ท่องเที่ยวและผู้คนใน ลาวเหนือ
รูปสถานที่ท่องเที่ยวและผู้คนใน เวียดนามเหนือ
 
รูปสถานที่ท่องเที่ยวและผู้คนใน เวียดนามกลาง
 
รูปสถานที่ท่องเที่ยวและผู้คนใน เวียดนามใต้
 
รูปสถานที่ท่องเที่ยวและผู้คนใน พม่า
 
รูปสถานที่ท่องเที่ยวและผู้คนใน กัมพูชา
 
รูปสถานที่ท่องเที่ยวและผู้คนใน มาเลเซีย
 
รูปสถานที่ท่องเที่ยวและผู้คนใน ประเทศไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กันเองทราเวล  129 หมู่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์   สมุทรปราการ 10290
Tel/Fax 028155820, 086-3297251 Tel / Line 0899-212451 Mail:Pramote2008@hotmail.com
www.kanaeng.com บริการ นำเที่ยว สัมนาในและต่างประเทศ ใบอนุญาต เลขที่ 11/0579 และมีรถตู้ให้เช่า